We save great beauty
www.allicin-treecare.nl

Welkom

behoud DE KASTANJE

Wereldwijd gaan er steeds meer kastanje bomen dood aan de kastanjeziekte, een sluipende ziekte die wordt veroorzaakt door de moeilijk te bestrijden bacterie Pseudomonas Syringae. Als we niet oppassen zijn straks veel parken, stadssingels en lanen van deze karateristieke kastanjebomen ontdaan.


Allicin Tree Care behandelt en doet al sinds 2006 onderzoek naar een behandelingsmethode voor de kastanjebloedingsziekte.
Zowel in vitro als in vivo zijn de afgelopen jaren uitgebreide proeven en effectieve behandelingen gedaan.

Daarnaast hebben wij intensief onderzoek gedaan naar het verbeteren van ons product.

Met als gevolg dat er begin 2014 een doorbraak is bereikt.

Dankzij een speciaal procedé is het gelukt Allicine NF in hoge concentratie te fabriceren. Hierdoor is de werkzaamheid enorm vergroot.
Dit middel wordt via een door ons onwikkelde injectiemethode rechtstreeks in het vaatstelsel en de sapstroom van de boom geinjecteert.

Hierdoor kan het middel op natuurlijke wijze alle delen van de boom bereiken en de bacterie overal effectief bestrijden.

De stof doodt de bacterie Pseudemonas Syringae volledig, terwijl het gezonde organisme van de boom geen enkele schade oploopt. De wetenschappelijke naam van deze stof is Diallylthiosulfide. Allicine was van oudsher al bekend als de werkzame stof uit Alium Sativum. Diallylthiosulfide is getest door TNO Delft, afdeling Kwaliteit van Leven, sectie Microbiology. Het onderzoeksrapport geeft ondubbelzinnig aan dat bij de juiste concentraties de bacterie volledig wordt gedood.

Onderzoek van de Plantenziektekundige Dienst van de universiteit Wageningen (LNV) bevestigt deze conclusie. Bekijk hiervoor het onderdeel documentatie.