We save great beauty
www.allicin-treecare.nl

Methode

Bij de injectiemethode wordt de stof, gebruikmakend van de natuurlijke worteldruk en de capillaire, dus de aanzuigende werking van het vaatsysteem, aan de sapstroom toegevoegd. Het volume en de potentie van de stof worden per boom berekend rekening houdend met diverse variabelen.

Deze gespecialiseerde, gepatenteerde injectiemethode blijkt, na talloze proefnemingen, als enige in zijn soort zeer effectief.
Veldproeven wijzen uit dat toepassing van deze stof en injectiemethode het beoogde resultaat opleveren.

Er is overleg met het Ministerie van Landbouw over de toepassing van de behandelings-methode.

De kosten van behandelingmet Allicine zijn relatief laag vergeleken met de kosten van het kappen en verwijderen van de zieke bomen.
Er is dus altijd een duurzaam en betaalbaar alternatief.
De behandeling is uitsluitend mogelijk tijdens de blad dragende periode van de zieke boom als er een actieve sapstroom is.

Het behandelingsprocédé wordt alleen door Allicin Tree Care toegepast en niet door andere bedrijven. Allicine NF in hoge concentratie is uitsluitend beschikbaar voor Allicin Tree Care en kan niet door andere ondernemingen worden geleverd.